top of page
FotEle na staż 2.0
Praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów
ZSTiO Nr 3 w Katowicach
oraz job-shadowing kadry kształcenia zawodowego.
images_edited_edited.png

O Projekcie

 • Projekt mobilności zawodowych polegający na organizacji praktyk i staży zawodowych za granicą dla uczniów i absolwentów  technikum oraz szkolenia dla kadry kształcenia zawodowego.

 • Główne działania w ramach  projektu to:
  wyjazd 32 uczniów (III klasa) i 16 absolwentów Technikum Fotograficznego, Technikum Elektronicznego na czterotygodniowe praktyki zawodowe i staże do hiszpańskich przedsiębiorstw w Maladze zgodnie ze specyfiką zawodu. 

 • Kadra kształcenia zawodowego  odbędzie w ramach projektu tygodniowe szkolenia typu job shadowing
  w hiszpańskich placówkach kształcenia zawodowego
  w Sewilli.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 3 lat. Rozpoczęcie – 1 września 2019 r.

Zakończenie 31 sierpnia 2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 147 264 EUR

 
Co można zyskać biorąc
udział w Projekcie?
 • doświadczenie zawodowe za granicą,

 • poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych
  w europejskich firmach,

 • naukę języków obcych, szczególnie słownictwa zawodowego,

 • elastyczność i mobilność na rynku pracy,

 • motywację do dalszego kształcenia,

 • pewność siebie, pokonywanie własnych barier
  i słabości,

 • tolerancję i otwartość na inne kultury,

 • większe szanse na rynku pracy,

 • dokument EUROPASS MOBILITY,

 • certyfikaty udziału w projekcie: od partnera zagranicznego, 
  z zakładu pracy, uczestnictwa
  w kursach językowych,

 • zdobyte przez uczestników umiejętności podczas mobilności, oceniane będą z zastosowaniem systemu ECVET, co ułatwi
  w przyszłości uznanie ich w innym państwie członkowskim.

 Organizacje partnerskie:

logo-tribeka.jpg
euromind_logo_2.jpg
Image by Jonathan Kemper
Płytka elektroniczna

Cel Projektu

Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów i absolwentów kształcących się w zawodach:

Technik Elektronik, Fototechnik, Technik Fotografii
i Multimediów. Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej poprzez odbycie czterotygodniowych praktyk/staży w hiszpańskich przedsiębiorstwach oraz kadry kształcenia zawodowego poprzez odbycie tygodniowego szkolenia job shadowing
w hiszpańskich placówkach kształcenia zawodowego.

Koszt udziału w projekcie

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie.

Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte jest ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

Tablica z różnymi językami
Uczelnia Znajomi
Słoneczna plaża
Układ naprawa płyt wyłącznik
Profesjonalne studio fotograficzne
Hiszpańskie tapas
bottom of page